Tommy Wohlers Sørensen

Tommy Wohlers Sørensen, 54 år

Politisk fokus på Skoler, Idræt samt Økonomi

Bosat i Brøndby siden 1964. Uddannet merkonom i regnskab, forretningsfører i en idrætsorganisation i Idrættens Hus. Har været

medlem af kommunale dagpleje- og skolebestyrelser og aktiv i lokale idrætsforeninger. 

Jeg stiller op for Det Konservative Folkeparti, fordi jeg gerne vil være med til at sikre Brøndby en god fremtid. Vi skal passe på de værdier, der er skabt og tilføre byen nye dimensioner. Omverdenen forandrer sig og det skal vi også. Vi vil samle Brøndby til ét Brøndby. Brøndby er del af Region Hovedstaden og derfor er det også naturligt for mig at opstille til Regionsvalget. 

Skolen – Alle børn skal komme ud af skolen med en uddannelse. Vi skal skabe et uddannelsessystem, der motiverer og inspirerer til videre uddannelse og som følger den teknologiske udvikling.

 

Idræt – skal være andet end Sportsbyen Brøndby. Området skal optimeres og der skal være plads til mangfoldighed i idrætslivet og i faciliteterne. 

Økonomi – kommunens kassebeholdning skal tilpasses behovet.

Vi skal kritisk analysere omkostningerne og om nødvendigt udlicitere til private.
Vi skal skabe bedre rammer for erhvervslivet og dermed tiltrække flere arbejdspladser. Vi skal gøre Brøndby mere attraktiv for ressourcestærke borgere.

Kandidater til kommunalvalg

Michael R. Rugaard
Spidskandidat
Lene Skallebæk
Byrådskandidat
Henrik Jacobsen
Byrådskandidat
Ole Lønborg
Byrådskandidat
Anette Søleen
Byrådskandidat