En sund økonomi

Vi skal have en kommunal økonomi med respekt for borgerne. Kommunens økonomi skal tilrettelægges således, at skatten kan holdes i ave, uden at det forringer servicen.