Bedre skoler

Det er afgørende, at vores elever i folkeskolen er gode til de grundlæggende fag. Derfor skal vi have handlingsplaner for blandt andet dansk og matematik, og faglige fællesskaber blandt lærerne. Gensidig respekt mellem alle parter er utroligt vigtig, det gælder forældre, elever, lærere og ledelse. Alle må arbejde sammen for en bedre skole, for at styrke fagligheden i skolen og sikre at alle vores unge får en ungdomsuddannelse.